Ispitivanje zadovoljstva djelatnika provedenom edukacijom "Upravljanje projektima"

Koliko su obrađene teme PM radionice ispunile tvoja očekianja? *

Koliko je PM edukatorica ispunila tvoja očekivanja? *

Koliko su PM radionice ukupno ispunile tvoja očekivanja? *

Po želji, navedi obrazloženje

Što je novo i/ili vrijedno što si iz PM radionice naučio/la? *

Smatraš li da su predstavljeni koncepti i alati primjenjivi u vođenju projekata u Loginu? *

Obrazloži svoj odgovor:

Jesi li imalo/a priliku proteklih dana neke od prezentiranih koncepata ili alata primijeniti u radu? *

Ukoliko Da, navedi primjer/e i ocijeni jesu li bili korisni:

Koji od prezentiranih PM procesa / koncepata / alata smatraš korisnim što prije uključiti u rad Logina? (Budite specifični u navođenju. "Sve" nije dovoljno jasan odgovor :) *

Vidiš li sebe u ulozi voditelja projekta te se na tom području želiš dalje razvijati? *

Obrazloži po želji

Dodatni komentari - po želji: