Implementacija online sustava baze znanja

Za potrebe razvoja, pružanja korisničke podrške, prodaje ili administrativnih poslova nemam centralno mjesto izvora važnih informacija o proizvodu ili specifičnostima klijenta *

Potrebne informacije za realizaciju mojih zadataka uglavnom dobivam (moguće više odgovora) *

Proces pronalaska informacija uzima mi previše vremena *

Teško dostupne informacije uglavnom se pojavljuju (moguće više odgovora) *

Smatram da bi online KB sustav olakšao interni prijenos znanja *

Obrazloži

Interne radionice za nove proizvode i specifične slučajeve koji bi bili popraćeni s pisanim specifikacijama i video uputama bi bili korisni za interni prijenos znanja *

Smatram da bi sljedeće kategorije KB sustava trebale biti uključene *

Proces ad hoc prijenosa znanja drugim kolegama događa se *

Ponavljanje primopredaje istih informacija različitim ili istim kolegama je *

Smatram da je unatoč online KB sustavu osobni kontakt i razmjena informacija s kolegama koji su radili na konkretnom slučaju neizostavan *

Interni portal unutar kojeg bi se na strukturiran način objavljivale važne informacije, poslovni uspjesi i postignuća, događanja, predstavili novi kolege, korisnici, proizvodi, interne i eksterne radionice smatram *


U komunikaciji s korisnicima dobila/o sam povratnu informaciju da word upute nisu praktične *

Upute koje se eksternim korisnicima šalju u obliku word dokumenta i uputa unutar e-mail poruke smatram (moguće više odgovora) *

Ukoliko želiš, obrazloži svoj odgovor

Smatram da bi online KB sustav olakšao pružanje podrške za one jednostavnije korisničke zahtjeve i kupcima povećao vrijednost usluge *

Smatram da bi online KB trebao obuhvatiti sadržaje za lakši početak rada u aplikacijama *

Situacija da moram pružati podršku korisniku s čijim specifičnostima nisam upoznat/a je *

Ponavljanje slanja istih uputa istim korisnicima događa se *

Upute prilagođene nekim konkretnim primjerima za Korisnika pišem individualno, a nisu sadržane u uputama *


Ukoliko smo izostavili važne segmente koje biste željeli da svakako budu obuvaćeni KB sustavom ili želite predložiti moguća rješenja, budite slobodni upisati komentar. Hvala!